Liturghia Darurilor mai înainte sfințite în Parohia Zaragoza

Sâmbătă, 4 noiembrie 2017, facem pomenirea celor adormiți

În prima sâmbătă din luna noiembrie, Biserica Ortodoxă a rânduit să se facă pomenirea celor adormiţi, zi cunoscută în tradiţia românească şi ca „Moşii de toamnă”.

Biserica şi-a manifestat întotdeauna grija faţă de cei care au plecat în veşnicie, consacrându-le ziua de sâmbătă pentru pomenirea generală a morţilor, rânduind cântări speciale în amintirea acestora. Dar, în special, sâmbăta dinaintea Înfricoşătoarei Judecăţi, Sâmbăta Rusaliilor şi prima sâmbătă a lunii noiembrie sunt rânduite pentru pomenirea moşilor şi strămoşilor noştri cei din veac adormiţi, zile care poartă denumirea de moşii de iarnămoşii de vară şi moşii de toamnă.

Din vremea Sfinţilor Apostoli

Încă din vremea Sfinţilor Apostoli, după cum mărturiseşte Sfântul Ioan Gură de Aur, se ţineau zile de pomenire a strămoşilor adormiţi în speranţa fericirii veşnice.

În privinţa aceasta găsim rugăciuni alcătuite pentru sufletele celor morţi şi în Evhologhiul lui Serapion de Thmuis (Egipt) din secolul al IV-lea, în care se spune: „Te rugăm Dumnezeule şi pentru cei adormiţi, a căror pomenire s-a făcut, sfinţeşte aceste suflete, căci tu pe toate le cunoşti; sfinţeşte-i pe cei adormiţi în Domnul şi numără-i cu puterile Tale cele sfinte (îngerii) şi dă-le lor şi sălăşluire întru împărăţia Ta”.

Despre obiceiul de a face rugăciuni de mijlocire pentru cei morţi găsim menţionări la Sfinţii Părinţi şi Scriitori bisericeşti din secolul al II-lea, la Sfântul Ignatie al Antiohiei, Tertulian, Sfântul Ciprian al Cartaginei, apoi începând cu secolul al IV-lea mărturiile devin numeroase, dintre cei mai importanţi Sfinţi Părinţi putem menţiona pe Sfântul Ioan Gură de Aur. Ierarhul antiohian definindu-l pe om drept „împrumut cu dobândă vremelnică a vieţii: datorie fără amânare a morţii” îi arată efemeritatea, căci el este „astăzi în bogăţie, mâine în mormânt. Astăzi îmbrăcat cu profir, iar mâine dus la mormânt. Astăzi în multe avuţii, iar mâine în coşciug. Astăzi cu cei ce-l linguşesc, iar mâine cu viermii. Astăzi este, iar mâine nu mai este”, şi îndeamnă la purtare de grijă pentru folosul celor care au răposat: „Să le dăm lor ajutorul ce li se cuvine, adică milostenii şi prinoase, căci aceasta le aduce uşurare, mare câştig şi folos. Într-adevăr, nu s-au legiuit acestea în zadar şi la întâmplare şi nici n-au fost predate Bisericii lui Dumnezeu fără rost de preaînţelepţii ucenici ai Domnului, ca preotul să facă pomenire la înfricoşătoarele Taine de cei în credinţă adormiţi”.

Biserica a hotărât să se facă pomenirea celor plecaţi din lumea aceasta, mijlocind pentru odihna şi pentru iertarea păcatelor lor. Pomenirea celor care nu mai sunt printre noi este o dovadă de iubire nemărginită, care trece prăpastia morţii.

Pomenirea, un lucru folositor şi plăcut lui Dumnezeu

Sfântul Simeon al Tesalonicului spune că „nimic altceva nu este atât de folositor pentru cei adormiţi, nici pricinuitor de atâta bucurie, iluminare şi unire cu Dumnezeu ca rugăciunea de pomenire. Deoarece însuşi Sângele Domnului este cel care prin această jertfă se varsă pentru noi, netrebnicii”.

Slujbele de pomenire a celor adormiţi poartă numele de „parastas”, cuvânt de provenienţă greacă, care înseamnă „înfăţişare înaintea cuiva”, „mijlocire”; prin acest serviciu religios se mijloceşte înaintea lui Dumnezeu pentru cei morţi. Cu acest prilej se aduc la biserică prinoase (colivă, vin, colaci) care, după ce sunt binecuvântate, se împart pentru sufletele adormiţilor noştri.

Simbolismul colivei

Coliva aminteşte de o minune a Sfântului Teodor Tiron, petrecută în vremea împăratului Iulian Apostatul (361-363), care a dat ordin guvernatorului oraşului Constantinopol să stropească toate alimentele din pieţe cu sângele jertfit idolilor, în prima săptămână a Postului Mare, ca astfel să-i oblige pe creştini să întrerupă postul şi să consume jertfe aduse idolilor. Sfântul Teodor Tiron, apărându-i în vis arhiepiscopului Eudoxie, i-a poruncit acestuia să-i anunţe pe creştini să nu cumpere nimic din piaţă, ci să mănânce grâu fiert cu miere.

Pentru cinstirea înaintaşilor trecuţi la Domnul, „se face colivă din seminţe de grâu şi din alte roade de multe feluri ce sunt aduse ca prinos lui Dumnezeu”, care „arată că şi omul este o sămânţă, un rod al pământului care semănându-se acum în pământ precum grâul iarăşi va învia cu puterea lui Dumnezeu, răsărind în viaţa ce va să fie şi aducându-se viu şi desăvârşit lui Hristos. Căci precum această sămânţă se îngroapă în pământ, iar după aceea răsare şi aduce mult rod, tot astfel şi omul fiind dat acum pământului prin moarte, iarăşi va învia”, spune Sfântul Simeon al Tesalonicului.

Pe lângă colivă, în această zi se împarte mâncare pentru sufletul celor adormiţi, dar şi alte prinoase, lucruri folositoare pentru semenii noştri. De asemenea, în unele locuri, la sate există tradiţia ca în această zi, în casele gospodarilor, să se facă o masă de pomenire la care sunt chemaţi rudele, vecinii, dar şi oamenii nevoiaşi.

Nădejdea învierii

Cultul morţilor este fundamentat pe învierea lui Hristos care s-a făcut, după cum ne spune Sfântul Apostol Pavel, „începătură (a învierii) celor adormiţi. Că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om şi învierea morţilor (I Cor. 15) şi tot el ne îndeamnă „despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi, ca ceilalţi, care nu au nădejde, pentru că de credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa (credem) că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, îi va aduce împreună cu El.” (I Tes. cap. IV). Astfel, prin pomenirea înaintaşilor în această zi, Biserica îşi exprimă speranţa răspunsului bun pe care îl vor primi la Judecata de Apoi toţi oamenii înviaţi întru nădejdea Împărăţiei cerurilor.

Sursa: Articol publicat de Gheorghe Anghel la 05.11.2016, în http://www.basilica.ro

 

La Parohia Ortodoxă Română din Zaragoza (calle Florentino Ballesteros 23, 50013 Zaragoza), slujba Parastasului de obște va avea loc sâmbătă, 4 nov. 2017, ora 9,00. Vă așteptăm să ne rugăm împreună pentru cei dragi ai noștri adormiți întru nădejdea Învierii și a vieții veșnice!

Pr. Paroh Aurel Nae, 686.79.22.27

1 octombrie 2017: Deschiderea cursurilor la Școala Parohială Zaragoza

După vacanța bine meritată, duminică, 1 oct. 2017, Școala Parohială Adormirea Maicii Domnului din Zaragoza și-a reluat cursurile. După slujba Sfintei Liturghii și rugăciunea la început de an școlar, copiii au mers în sălile de clasă, unde au fost întâmpinați de profesorii și voluntarii de la Școala Parohială. Anul acesta, copiii vor participa pe grupe de vârstă la ore de Religie, Limbă, cultură și civilizație românească, Activități educative, Ateliere de lucru manual și Cor.

Pentru prima dată în existența Parohiei noastre, Școala Parohială beneficiază în acest prim trimestru de sprijin din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, constând în dotarea sălilor de clasă cu 8 mese școlare mari, 60 de scaune, 3 table de perete, precum și în plata chiriei aferente spațiului folosit pe lunile septembrie-decembrie.

Școala Parohială este coordonată de dna preoteasă Irina Nae și anul acesta contăm cu următorii profesori:
Grupa mică (3-6 ani): Angela Rotariu, Aurica Buga, Marinela Olteanu;
Grupa mijlocie (7-10 ani) și Grupa mare (11-14 ani): Marinela Pricop, Mariana Toma, Lucian Eduard Condruț.
Ca și până în prezent, în activitățile Școlii Parohiale se vor implica și alți voluntari, dna preoteasă Claudia Covaciu, precum și tinerii Prohiei, care au fost până de curând elevi, iar acum îi ajută pe profesori: Adelin Buțurcă, Cosmina Cornischi, Denisa Andrieș, Daciana Cișmaș, Ancuța Ursa, Anca Tudor.

Îi felicităm pe toți și le dorim mult spor la învățătură în noul an școlar, rugându-L pe Dumnezeu să le lumineze inimile și mințile!

Foto: Anca Diana și Emil Popa

Ziua românilor de pretutindeni și sfârșit de an școlar în Parohia Ortodoxă Română din Zaragoza

Duminică, 28 mai 2017, a fost o zi plină de bucurie și culoare în Parohia Ortodoxă Română din Zaragoza. A fost ultima zi de școală pentru copiii care frecventează în fiecare duminică Școala Parohială. Îmbrăcați, majoritatea, în frumoase costume tradiționale româneși, copiii au participat la ultima oră din anul școlar 2016-2017. Pentru a răsplăti eforturile lor și ale profesorilor, după un an școlar bogat în activități și reușite, Comitetul parohial le-a oferit tuturor delicioase dulciuri și răcoritoare, la care au fost invitați și părinții prezenți.

Ca în fiecare an, copiii au primit diploma Școlii Parohiale și au urcat apoi în biserică unde, după încheierea Sfintei Liturghii, a fost marcată Ziua românilor de pretutindeni. Aceasta se serbează în fiecare an în ultima duminică din luna mai, fiind un prilej deosebit de afirmare a identității etnice și lingvistice a românilor din afara granițelor țării. Preotul paroh Aurel Nae a arătat importanța Bisericii pentru păstrarea și cultivarea valorilor autentice românești și a limbii române în rândul credincioșilor de toate vârstele, dar mai ales în rândul tinerilor și al copiilor. În acest context, preotul paroh a arătat importanța Școlii Parohiale, care se desfășoară neîntrerupt din anul 2003, mulțumind profesorilor voluntari, părinților și copiilor care s-au implicat în toate activitățile școlare.

 

Prezent la slujbă, dl. Alexandru Ioan Steriu, consulul României la Zaragoza, a citit cele 10 porunci ale exilului românesc, formulate de Ion Rațiu în anul 1984, dintre care amintim:
„Fii mândru ca ești român. Afirmă-te întotdeauna ca atare. Suntem un popor nobil, vechi….
Apără drepturile poporului român în totalitatea lui: nu regățeni, transilvăneni, basarabeni, bănățeni, timoceni, aromâni, sau megleniți. Toți suntem români.
Susține instituții românești din diaspora oricât de modeste și imperfecte ar fi.
Fii totdeauna conștient că gelozia, invidia și calomnia constituie ultimul refugiu al omului frustrat și slab, care nu mai are nici țară și nici poziție în societate. Nu te lasa pradă acestor sentimente inferioare.
Fă ceva pozitiv pentru țara ta, pentru țara din care te tragi și pentru compatrioții tăi, oricât de modest sau neînsemnat; dar fă-o în fiecare zi”.

În încheiere, toți credincioșii au cântat „Frați români din lumea întreagă” și „Nu uita că ești român!”, trăind încă o dată plenar sentimentul că „în Biserică suntem acasă”.

Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

Preot Paroh AUREL NAE

55 de sfaturi pentru o viață creștină

† Fii mereu cu Hristos și pune-ți încrederea în Dumnezeu în toate împrejurările vieții.

† Roagă-te cât poți, nu cât vrei.

† Să ai un canon de rugăciune pe care să îl păstrezi și să faci din aceasta o disciplină.

† Repetă rugăciunea „Tatăl nostru” de mai multe ori pe zi.

† Atunci când mintea nu îți este ocupată, rostește de mai multe ori o rugăciune scurtă.

† Fă câteva metanii și închinăciuni atunci când te rogi.

† Mănâncă sănătos și moderat.

† Postește în zilele de post.

† Petrece câtva timp în tăcere în fiecare zi.

† Fă fapte de milostenie. În secret.

† Participă regulat la slujbele Bisericii.

† Spovedește-te și împărtășește-te în mod regulat.

† Nu alimenta acele gânduri și emoții care te asaltează fără voia ta. Taie-le de la rădăcină.

† Împărtășește adesea gândurile și trăirile tale unei persoane de încredere, cu experiență în viața duhvnicească.

† Citește Biblia în mod regulat.

† Citește cărți bune – câte puțin în fiecare zi.

† Cultivă comuniunea cu sfinții.

† Fii o persoană obișnuită, un om printre oameni.

† Fii politicos cu toată lumea.

† Păstrează curățenie și ordine în casa ta.

† Să ai un hobby sănătos și folositor.

† Fă exerciții fizice în mod regulat.

† Trăiește ziua și fiecare parte din zi, pe rând.

† Fii sincer cu desăvârșire. În primul rând cu tine însuți.

† Fii credincios în lucrurile mici.

† Fă-ți treaba și apoi uită  – ai făcut doar ceea ce erai dator să faci.

† Fă mai întâi lucrurile mai dificile și dureroase.

† Confruntă-te cu realitatea.

† Fii recunoscător pentru toate.

† Fii vesel.

† Fii simplu, discret, liniștit și smerit.

† Nu atrage atenția asupra ta.

† Ascultă atunci când oamenii îți vorbesc.

† Fii treaz și atent, pe deplin prezent acolo unde te afli.

† Gândește și vorbește despre lucruri numai atât cât e necesar.

† Vorbește simplu, limpede, ferm și direct.

† Fugi de imaginație, fantezii, tendința de a despica firul în patru.

† Alungă poftele trupești păcătose încă de la prima lor apariție.

† Nu te plânge, nu murmura, nu cârti și nu te văita.

† Nu căuta și nu te așteapta la milă sau laude de la nimeni.

† Nu te compara cu nimeni.

† Nu judeca pe nimeni, pentru nimic.

† Nu încerca să convingi pe nimeni, de nimic.

† Nu te apăra sau justifica în fața oamenilor.

† Să fii legat și modelat numai de Dumnezeu.

† Acceptă cu recunoștință criticile, dar cercetează-le critic.

† Dă sfaturi numai atunci când ți se cere sau când ești obligat.

† Nu face în locul nimănui ceea ce el singur poate și ar trebui să facă pentru sine însuși.

† Să ai un program zilnic al activităților, evitând mofturile și capriciile.

† Fii milostiv cu tine însuți și cu ceilalți.

† Să nu te aștepți la altceva decât a fi ispitit strașnic, până la ultima suflare.

† Concentrază-te exclusiv pe Dumnezeu și lumină, niciodată pe întuneric și păcat.

† Îndură cu seninătate și cu pace încercările și propriile tale greșeli și păcate, știind că mila lui Dumnezeu este mai mare decât neputința ta.

† Când cazi , ridică-te imediat și ia-o de la capăt.

† Cere ajutor atunci când ai nevoie, fără teamă sau rușine.

Pr. Thomas Hopko

https://frjosiah.wordpress.com/2014/01/14/precepts-for-christian-living-from-father-thomas-hopko/

Programul liturgic în Săptămâna Patimilor și la Învierea Domnului 2017

Slujba de Înviere la Zaragoza

Miercuri, 5 aprilie 2017, reportaj al Televiziunii Aragon la Liturghia Darurilor înainte sfințite

Miercuri, 5 apr. 2017, ora 19,00, vom săvârși Liturghia Darurilor înainte Sfințite. Cei care vor să se împărtășească trebuie să ajuneze toată ziua și se pot spovedi de la ora 17.00. Vă invităm și vă așteptăm să veniți la această frumoasă slujbă specifică Postului Mare și să participați – cei care doriți – ținând în tot timpul slujbei lumânări aprinse în mână. În timpul slujbei și după slujbă va fi prezentă în biserică o echipă de la TV Aragon, care face un reportaj despre Biserica Ortodoxă. Vă rog să veniți toți cei care puteți, să reprezentăm cu cinste biserica noastră, dat fiind că reportajul va fi văzut ulterior de o audiență foarte mare.
Vă așteptăm cu bucurie! Domnul să vă binecuvinteze pe toți!

Programul slujbelor – Aprilie 2017

Sâmbătă 1 apr.:
– 09,00 Sf. Liturghie. Parastas de obște
– 17,00-19,00 și 20,30-22,00 Spovedanie
– 19,00 Vecernia

Duminică 2 apr., a Sf. Maria Egipteanca:
– 08,30 Utrenia; 10,00 Sf. Liturghie

Miercuri 5 apr.:
– 17,00-19,00 și 20,30-22,00 Spovedanie
– 19,00 Liturghia Darurilor înainte sfințite

Vineri 7 apr.:
– 17,00-19,00 și 20,30-22,30 Spovedanie
-19,00 Pavecernița Mare

Sâmbătă 8 apr.:
– 09,00 Sf. Liturghie. Parastas de obște;
– 17,00-19,00 și 20,00-22,00 Spovedanie
– 19,00 Vecernia

Duminică 9 apr., Intrarea Domnului în Ierusalim – Floriile:
– 08,30 Utrenia; 10,00 Sf. Liturghie
– 19,00 Denie

Luni 10 apr.:
– 19,00 Denie
– 20,30-22,00 Spovedanie

Marți 11 apr. și miercuri 12 apr.:
– 17,00-19,00 și 20,30-22,00 Spovedanie
– 19,00 Denie

Joi 13 apr.:
– 09,00 Sf. Liturghie. Împărtășirea copiilor
– 11,00-13,00 și 16,00-18,00 Spovedanie
– 18,30 Denia celor 12 Evanghelii

Vineri 14 apr.:
– 11,00 Vecernia. Scoaterea Sfântului Epitaf (Mormântul Domnului);
Se poate trece pe sub masa cu Sf. Epitaf între orele 12,00-14,00 și 16,00-18,30
.
– 12,00-14,00 Spovedanie
– 16,00-18,00 Spovedanie copii
– 18,30 Prohodul Domnului

Sâmbătă 15 apr.:
– 09,00 – 11,00 Împărtășirea copiilor
– 23,00 – 02,00 Slujba Învierii în „Recinto Venta Ambulante de la Expo” (Rastro)

Duminică 16 apr., Învierea Domnului:
– 12,00 Vecernia (a doua Înviere)

Luni 17 apr., a doua zi a Învierii:
– 08,30 Utrenia și Sf. Liturghie

Marți 18 apr., a treia zi a Învierii:
– 08,30 Utrenia și Sf. Liturghie

Miercuri 19 apr.:
– 19,00 Acatistul Învierii Domnului

Joi 20 apr.:
– 19,00 Vecernia cu Litie

Vineri 21 apr., Izvorul Tămăduirii:
– 08,30 Utrenia și Sf. Liturghie;
– 11,00 Sfințirea Apei;
– 19,00 Paraclisul Maicii Domnului

Sâmbătă 22 apr.:
– 19,00 Vecernia cu Litie

Duminică 23 apr., Duminica lui Toma. Sf. Mare Mc. Gheorghe:
– 08,30 Utrenia; 10,00 Sf. Liturghie

Miercuri 26 apr.:
– 19,00 Acatistul Învierii Domnului

Vineri 28 apr.:
– 19,00 Paraclisul Maicii Domnului

Sâmbătă 29 apr.:
– 19,00 Vecernia

Duminică 30 apr., a Femeilor Mironosițe:
– 08,30 Utrenia; 10,00 Sf. Liturghie.

Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul şi vei crede în inima ta
că Dumnezeu L-a înviat pe El din morţi, te vei mântui”
(Romani 10, 9).

Pr. Paroh Aurel Nae, 686.79.22.27
Pr. Florin Covaciu, 642.848.031

 

Program liturgic – martie 2017

Miercuri 1 mar., Joi 2 mar.
19,00 Canonul cel Mare

Vineri 3 mar.:
– 17,00-19,00 și 21,00-23,00 Spovedanie
– 19,00 Pavecernița Mare

Sâmbătă 4 mar.:
– 09,00 Sf. Liturghie și Parastas de obște
– 19,00 Vecernia. Spovedanie

Duminică 5 mar., a Ortodoxiei:
– 08,30 Utrenia, 10,00 Sf. Liturghie;
– 19,00 Conferința: “Aflarea lui Hristos cel Înviat” – Pr. Prof. Constantin Necula

Miercuri 8 mar.:
– 19,00 Pavecernița Mare

Vineri 10 mar.:
– 17,00-19,00 și 21,00-23,00 Spovedanie
– 19,00 Pavecernița Mare

Sâmbătă 11 mar.:
– 09,00 Sf. Liturghie și Parastas de obște
– 19,00 Vecernia. Spovedanie

Duminică 12 mar., a Sf. Grigorie Palama:
– 08,30 Utrenia, 10,00 Sf. Liturghie

Miercuri 15 mar.:
– 17,00-19,00 Spovedanie
– 19,00 Liturghia Darurilor înainte sfințite

Vineri 17 mar.:
– 17,00-19,00 și 21,00-22,30 Spovedanie
– 19,00 Pavecernița Mare

Sâmbătă 18 mar.:
– 09,00 Sf. Liturghie și Parastas de obște
– 19,00 Vecernia. Spovedanie

Duminică 19 mar., a Sfintei Cruci:
– 08,30 Utrenia; 10,00 Sf. Liturghie

Miercuri 22 mar.:
– 17,00-19,00 si 21,00-23,00 Spovedanie
– 19,00 Pavecernița Mare

Vineri 24 mar.:
– 17,00-19,00 și 20,30-23,00 Spovedanie
– 19,00 Vecernia cu Litie

Sâmbătă 25 mar., Buna Vestire:
– 08,30 Utrenia și Sf. Liturghie
– 19,00 Vecernia. Spovedanie

Duminică 26 mar., a Sf. Ioan Scărarul:
– 08,30 Utrenia; 10,00 Sf. Liturghie
– 18,00 Taina Sfântului Maslu

Miercuri 29 mar.:
– 17,00-19,00 Spovedanie
– 19,00 Denia Canonului Mare

Vineri 31 mar.:
– 17,00-19,00 și 21,00-23,00 Spovedanie
– 19,00 Denia Acatistului Bunei Vestiri.

 

Repetiție cor și cântare strană:
Joia, orele 19,00-21,00.

Curățenie generală (e nevoie de voluntari):
Joia, orele 15,00-18,00.

Școala Parohială:
Duminica, orele 11,30-13,00.
Cursuri de Religie Ortodoxă, Limba și literatura română, Istoria și geografia României. Pentru copii între 3 și 14 ani.

Preot Paroh Aurel Nae, 686.79.22.27
Preot Florin Covaciu, 642.848.031